Forside

Om AØN:

Gennem Agro-Økologisk Netværk opbygger medlemsorganisationerne deres faglige og til dels organisatoriske kapacitet samt indgår i kontinuerlig vidensdeling og -opbygning, hvilket styrker medlemsorganisationernes roller i forhold til deres partnerorganisationer i syd. Den målrettede indsats indenfor netværket med at monitorere og indgå i sparring og dialog med hinanden om arbejdsformer og organisatorisk kapacitet kvalificerer medlemmerne til at indgå i mere effektive og udbytterige samarbejdsrelationer som højner arbejdet i syd.

AØN er et mangfoldigt netværk og der er derfor en glidende overgang mellem medlemmers behov alt efter om der er tale om mindre eller større NGOer og efter om NGOen er helt eller delvist fokuseret på agro-økologisk landbrugsudvikling.

Se foredragene fra konferencen “Only Agro-Ecology Can Feed the World Sustainably”